پیشخوان
کد خبر : 3585
دوشنبه - 6 دی 1400 - 21:11

باقرى: نمایندگان کشورهاى مختلف بر اولویت رسیدگى به رفع تحریم و تضمین و راستى آزمایى تاکید داشتند

مذاکره کننده ارشد ایران گفت: کشورهاى شرکت کننده در کمیسیون مشترک بر اولویت رسیدگى به رفع تحریم و تضمین و راستى آزمایى تاکید داشتند.مذاکره کننده ارشد ایران گفت: کشورهاى شرکت کننده در کمیسیون مشترک بر اولویت رسیدگى به رفع تحریم و تضمین و راستى آزمایى تاکید داشتند.