پیشخوان
کد خبر : 3500
دوشنبه - 6 دی 1400 - 19:51

هیئت ایرانی برای تعامل جدی و پیشبرد گفتگوها آمادگی کامل دارد

مذاکره‌کننده ارشد ایران با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در دور پیشین گفت: هیئت ایرانی برای تعامل جدی و پیشبرد گفتگوها آمادگی کامل دارد.مذاکره‌کننده ارشد ایران با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در دور پیشین گفت: هیئت ایرانی برای تعامل جدی و پیشبرد گفتگوها آمادگی کامل دارد.