پیشخوان
کد خبر : 2222
یکشنبه - 5 دی 1400 - 11:14

رئیس مجلس نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس جهاد دانشگاهی نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد.رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس جهاد دانشگاهی نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی را افتتاح کرد.