پیشخوان
کد خبر : 1629
شنبه - 4 دی 1400 - 22:07

جزییات طرح خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت

رئیس امور تعاون‌ اداره کل امور عشایر خوزستان جزییات طرح‌های حمایتی جدید از عشایر، شامل خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت را تشریح کرد.رئیس امور تعاون‌ اداره کل امور عشایر خوزستان جزییات طرح‌های حمایتی جدید از عشایر، شامل خرید دام، تخصیص نهاده دامی و دامدارکارت را تشریح کرد.

[#item_full_content]